Línies de treball

Tipologia de projectes :

  • Projectes webs.

    En aquest tipus de projectes es defineix l'arquitectura del sistema, les tecnologies, les funcionalitats a més de les pautes i normes d'accessibilitat i usabilitat que la llei obliga a complir. Dins aquests projectes es realitzen les següents tasques entre altres: direcció tecnològica del projecte,  estudi de les necessitats del projecte, definició i anàlisi de les funcionalitats, redacció i avaluació dels plecs i el suport tecnològic per la posta en marxa del projecte. Com a soci tecnològic aportam els coneixement necessaris per l'èxit del projecte a més d'impulsar metodologies i estàndards que permetin el seu manteniment futur.

  • Projectes d'allotjament.

    En els projectes d'allotjament es realitza un estudi de les necessites del projecte des del punt de vista de telecomunicacions, seguretat i capacitat de processament i memòria del servidor per tal de que el projecte allotjat funcioni en condiciones òptimes. Es tracta de definir l'entorn de treball a on romandrà el projecte, monitoritzar el seu funcionament i realitzar tests de càrrega i esforç.

  • Projectes d'integració.

    L'objectiu d'aquests projectes no és el desenvolupament d'una aplicació si no integrar diferents aplicacions i components dins el sistema d'informació de l'organització per aconseguir una solució global que respongui a les seves necessitats. Dins un projecte d'integració interven aplicacions heterogènies, protocols de comunicació, d'autenticació, ordinadors i perifèrics entre altres.

 
© 2014 Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia
Govern de les Illes Balears Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears