Projectes

IBABSA: Auditoria de Sistemes per l'Instittut de Biologia Animal de Balears. [+]

webRDI: Projecte de col·laboració tècnica amb la DGRDI per la supervisió i allotjament de webs.

OFICINA VIRTUAL: Intranet lliure sobre web per als treballadors i teletreballadors de l'IBIT basada en Joomla 1.5. L'oficina virtual 3.0 és una nova versió de l'actual intranet que incorpora noves millores i funcionalitats de l’estil de web 2.0. [+]

GESDOC: Gestor documental per a la Fundació iBIT basat en la versió lliure d'Alfresco. [+]

SAC: Sistema d'autenticació corporatiu per tal de disposar d'un únic identificador d'usuari per a totes les aplicacions del sistema d'informació. Integració del concepte single sign on for the web (SSO). [+]

XARXABIT: Participació  en el projecte  definint les tecnologies i  l'arquitectura de la informació per enllaçar tots els Telecentres de les Balears.

OBSI: Participació en el projecte definint la tecnologia i arquitectura  de la web.

AXARXA: Participació en el projecte definint la tecnologia i l'arquitectura  de la web. S'ha lliurat el codi i documentació de l'OFICINA VIRTUAL 3.0.

MESMOBIL: Participació en el projecte  definint la tecnologia i l'arquitectura  de la web.

edit@: Participació en la configuració i posta en marxa del pilot a l'iBit  amb l'objectiu d'aconseguir un sistema per la interoperatibilitat de continguts multiplataforma.

WEBIBIT: Participió en el projecte de la seu corporativa de l'iBit definint la tecnologia i necessitats funcionals que van sorgint.

TVIBIT: Participació en el projecte  definint la tecnologia i l'arquitectura  de la web.

DRTIC: Participació en el projecte definint la tecnologia i l'arquitectura  de la web, així com també les necessitats funcionals que van sorgint i support a l'hora de respondre preguntes dels pacients.

 
© 2014 Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia
Govern de les Illes Balears Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears